Specifieke inhoudelijke expertise

 

Door opleiding en jarenlange werkervaring in diverse functie heb ik specifieke inhoudelijke expertise op het gebied van natuur, ecologie en milieu tot mijn beschikking. Deze expertise zet ik in bij beleidsontwikkelingstrajecten, implementatie- en evaluatieprojecten en integrale gebieds(ontwikkelings)projecten. De figuur hierna geeft een beeld van een aantal van deze expertise-velden.

  

                           Eco_inhoud.png

 

Mijn inhoudelijke kracht ligt bij het logisch en in samenhang met andere kennisvelden toepassen van deze expertise, zodat heldere resultaten worden geleverd en goed onderbouwde toekomstbestendige plannen worden ontwikkeld.

 

Ik ben uitstekend in staat om samen te werken in projecten op het gebied van o.a.:

Flora- en Fauna wetgeving,

          Subsidieregeling Natuur en Landschap,

                      Land- en tuinbouw,

                                      Waterbeheer,

                                                  KaderRichtlijnWater,

                                                             Waterveiligheid,

                                                                        Milieuvraagstukken,

                                                                                      Klimaatadaptatie,

                                                                                                  Toekomstbestendigheid,

                                                                                                                Innovatieve ontwikkelingen,

                                                                                                                                Recreatie.

 

Project- en procesmatige expertise

 

Gedurende mijn werk als projectontwikkelaar, projectleider en facilitator voor projecten in binnen- en buitenland heb ik veel kennis en ervaring opgedaan over project- en procesmanagement, participatieve planvorming en methodieken. Een greep hieruit is in onderstaande figuur weergegeven.

 

 

              Project.png

 

 

(*) Voor toepassing van deze tools wordt samengewerkt met collega adviseurs.

(*) The Pathway Engine is een nieuwe strategie- en planvormingsmethode, gericht op het ontwikkelen van adaptieve plannen en maatregelen voor de lange termijn (duurzaam en toekomstbestendig).

Voor meer informatie en toepassingsmogelijkheden, zie: www.pathwayengine.com

 

 

Ervaring als ondernemer

De ervaring en expertise die ik vanaf 2012 heb opgebouwd als zelfstandig ondernemer wil ik u hier niet onthouden. Die ervaring is eveneens van belang voor mijn inzetbaarheid voor opdrachtgevers. Bij de ontwikkeling van mijn bedrijven NATURALI Consultancy en Dutch Design World heb ik de afgelopen jaren veel geleerd over accountmanagement, klantcontact, ondernemingsplannen, verdienmodellen en marketing. Ook de contacten met andere ondernemers-(organisaties) tijdens ondernemersdagen, inhoudelijke workshops en begeleidingstrajecten voor starters zijn zeer waardevol geweest. Dat maakt dat ik me goed in de wereld van ondernemers kan verplaatsen en voor hen volwaardig gesprekspartner ben.

 

In gebiedsprojecten en organisatievraagstukken, komt dit goed van pas bij de zoektocht met belanghebbenden naar creatieve, duurzame en toekomstbestendige oplossingen voor hun gebied of organisatie. Financiën zijn in bijna elke situatie één van de belangrijkste drijvende krachten achter ontwikkelingsrichtingen en ondernemers kunnen daar een grote rol bij spelen. Ik neem deze kennis en ervaring mee in het werk.

 

Als u meer wilt weten kunt me bellen op 06-39013482 of een email sturen. Ik sta u graag te woord.

 

                                                                                                                                                  Schermafdruk_2015-11-25_13.21.29.png