Werkvelden en werkzaamheden

 

Voor de hierna volgende werkvelden en werkzaamheden kunt u een beroep doen op de diensten van NATURALI. Het overzicht is een samenvatting en zodoende niet uitputtend. Mocht u een specifieke capaciteits- of kennisbehoefte hebben met betrekking tot een werkveld dat hier niet genoemd is, maar dat logischerwijs wel in het verlengde ligt, dan verzoek ik u vriendelijk om contact met me op te nemen. Ik zoek graag met u naar een oplossing voor uw vraag.

 

 

Werkvelden en werkzaamheden NATURALI Consultancy

 

In voorkomende gevallen is het mogelijk om aanvullende capaciteit en expertise te leveren door het inschakelen van samenwerkingspartners. Bijvoorbeeld voor activiteiten die op korte termijn moeten plaatsvinden, en toch intensief van karakter zijn, kan dit een oplossing zijn. Maar ook voor de toepassing van interactieve planvormingsprocessen kan het vanuit praktische overwegingen nodig zijn om met meerdere personen (een deel) van het werk te doen. Vanzelfsprekend blijft de wens van de opdrachtgever voor NATURALI leidend.

 

Ik kan u helpen te ontzorgen!

                                                                                                                                                           Schermafdruk_2015-11-25_13.21.29.png