Links naar interessante websites

 

www.beleeff.nl

Beleeff - Centrum voor training en diensten van Rob te Velde, partner van NATURALI Consultancy voor ontwikkeling en toepassing van The Pathway Engine.

 

www.pathwayengine.com

The Pathway Engine - Shaping the future, een nieuw strategie- en planvormingsinstrument voor toekomstbestendige planvorming. Samenwerkingsresultaat NATURALI Consultancy & Beleeff.

 

www.natura2000inspraak.nl

In ontwikkeling. Website voor professionele assistentie voor schrijvers / voortouwnemers van Natura2000 beheerplannen én voor  belanghebbenden die voornemens zijn een inspraakreactie of zienswijze te willen indienen. Een initiatief van NATURALI Consultancy.

 

Marien Spek op LinkedIn

Link naar mijn LinkedIn Profiel

 

 

                                                                                                                                           Schermafdruk_2015-11-25_13.21.29.png